baner-bot

Acerca de Rare Metal

Que é o metal raro?

Durante os últimos anos, escoitamos con frecuencia falar do "problema do metal raro" ou "a crise do metal raro".A terminoloxía, “metal raro”, non é académicamente definida, e non hai consenso sobre a que elemento pertence.Recentemente, o termo utilízase a miúdo para referirse aos 47 elementos metálicos mostrados na Figura 1, segundo a definición establecida normalmente.Ás veces, os 17 elementos de terras raras cóntanse como un único tipo, e o total cóntase como 31. Hai un total de 89 elementos existentes no mundo natural e, polo tanto, pódese dicir que máis da metade dos elementos son metais raros. .
Elementos como o titanio, o manganeso e o cromo, que se atopan en abundancia na codia terrestre, tamén se consideran metais raros.Isto débese a que o manganeso e o cromo foron elementos esenciais para o mundo industrial dende os seus inicios, empregados como aditivos para potenciar as propiedades do ferro.O titanio considérase "raro" porque é un metal difícil de producir xa que se require alta tecnoloxía para refinar o mineral abundante en forma de óxido de titanio.Por outra banda, por circunstancias históricas, o ouro e a prata, que existen dende a antigüidade, non se denominan metais raros. Por circunstancias históricas, o ouro e a prata, que existen dende a antigüidade, non se denominan metais raros. .

Acerca de Rare Metal